Jak zvládnout autoškolu

Informace k úspěšnému zvládnutí kurzu autoškoly

1) Výuka a výcvik

2) Platba kurzovného

Kurzovné je možné hradit po zálohách anebo uhradit celou částku jednou platbou. Do prvních hodin praktického výcviku by měla být uhrazena polovina dohodnuté částky kurzovného. K ukončení výcviku musí být kurzovné plně uhrazeno. Preferovaný způsob platby je bezhotovostní na běžný účet. Kurzovné je možné platit i hotově. Nepřijímáme platební karty.

3) Závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška není součástí výcviku. Okamžikem ukončení výcviku je žák přihlašován na zkoušky. Zkoušky plánuje zkušební komisař v součinnosti s autoškolou. Za provedení zkoušky se platí poplatek. Tento poplatek není součástí kursovného, pokud se autoškola s žákem nedohodla jinak. Poplatek za zkoušku musí být uhrazen s předstihem. Doklad o zaplacení zkoušky žák odevzdá autoškole a ta jej spolu s dalšími doklady předá v den zkoušky zkušebnímu komisaři. Pokud poplatek za zkoušku nebude včas uhrazen, nebude moci uchazeč zkoušku vykonat. Poplatek se platí v pokladně na staré radnici v úředních hodinách úřadu. Poplatek se platí hotově nebo platební kartou.

Radnice MěÚ Mariánské Lázně -pokladna, kde je třeba uhradit poplatek za zkoušku.

Poplatek za zkoušku:

První zkouška 700,- Kč
Opakovaí test 100,- Kč
Opakovaí jízda 400,- Kč

Úřední hodiny pokladny:

pondělí a středa 08:00 - 12:00
12:30 - 17:00
pátek 08:00 - 12:00

Adresa
Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně

Pokud je některá z části zkoušek hodnocena neprospěl, tak ode dne vykonání první zkoušky začíná běžet lhůta 6 měsíců, do kdy musí být zkouška řádně vykonána. Po uplynutí této doby již není možné zkoušku vykonat bez absolvování nového výcviku v autoškole. Opakovací zkouška může být provedena nejdříve za 5 pracovních dní. Termín opakovací zkoušky stanovuje zkušební komisař v součinnosti s autoškolou.

Zkouška se uskutečňuje na detašovaném pracovišti městského úřadu, které se nachází u nákupního centra Kaufland.

Adresa úřadu je Chebská 252/14, 353 01 Mariánské Lázně.