Trenažér

Naše výcvikové středisko disponuje vlastními trenažéry a můžeme tedy umožnit začínajícím řidičům kvalitní výuku pod jednou střechou.

Úvodní vyučovací hodina

Cílem první hodiny výcviku na trenažéru je praktické seznámení s pracovištěm řidiče a procvičení základních úkonů potřebných pro nácvik řidičských dovedností. Nácvik jednotlivých úkonů a skupin činností je veden učitelem s možností napodobování statického a dynamického obrazu.

Učební plán

 • popis a příprava pracoviště řidiče
 • nácvik ovládání základních ovládacích prvků
 • startování a vypnutí motoru
 • řazení rychlostních stupňů ( vzestupné, sestupné)
 • nácvik rozjíždění a zastavování na rovném úseku se svislým dopravním značením a pomocnými čarami na vozovce v malé rychlosti
 • jízdu zúženým profilem, který je značen jako trvalá překážka
 • jízdu vpřed i vzad tzv. „osmičkou” s dostatečným průměrem
 • jízdu vpřed i vzad mezi kužely
 • možnost nacvičovat jízdu do svahu a ze svahu, s vloženým nácvikem zastavování a rozjíždění do svahu
 • nácvik zajíždění na parkovací místa vyznačená podélně i kolmo
 • nácvik zajíždění a couvání do oblouku

Metodické pokyny:

Trenažérový výcvik je možno zahájit po ukončení lekcí z teorie jízdy (popis a zásady používání ovládacích prvků, činnost sdělovačů, základní jízdní úkony – spouštění motoru, rozjezd, brždění).