Trenažér

Naše výcvikové středisko disponuje vlastními trenažéry a můžeme tedy umožnit začínajícím řidičům kvalitní výuku pod jednou střechou.

Úvodní vyučovací hodina

Cílem první hodiny výcviku na trenažéru je praktické seznámení s pracovištěm řidiče a procvičení základních úkonů potřebných pro nácvik řidičských dovedností. Nácvik jednotlivých úkonů a skupin činností je veden učitelem s možností napodobování statického a dynamického obrazu.

Učební plán

 • popis a příprava pracoviště řidiče
 • nácvik ovládání základních ovládacích prvků
 • startování a vypnutí motoru
 • řazení rychlostních stupňů ( vzestupné, sestupné)
 • nácvik rozjíždění a zastavování na rovném úseku se svislým dopravním značením a pomocnými čarami na vozovce v malé rychlosti
 • jízdu zúženým profilem, který je značen jako trvalá překážka
 • jízdu vpřed i vzad tzv. „osmičkou” s dostatečným průměrem
 • jízdu vpřed i vzad mezi kužely
 • možnost nacvičovat jízdu do svahu a ze svahu, s vloženým nácvikem zastavování a rozjíždění do svahu
 • nácvik zajíždění na parkovací místa vyznačená podélně i kolmo
 • nácvik zajíždění a couvání do oblouku

Metodické pokyny:

Trenažérový výcvik je možno zahájit po ukončení lekcí z teorie jízdy (popis a zásady používání ovládacích prvků, činnost sdělovačů, základní jízdní úkony – spouštění motoru, rozjezd, brždění).

 • učitel prověří správné sezení žáka za volantem a nastavení sedačky
 • při popisu ovladačů a jejich činnosti současně provádět nácvik jednotlivých úkonů
 • při řazení dbát na správnou polohu ruky na hlavici řadící páky
 • pozorně sledovat střídavé ovládání pedálů spojky a plynu
 • při nácviku rozjezdu se zaměřit na citlivé ovládání pedálu spojky
 • nácvik řazení jednotlivých rychlostních stupňů ( vzestupně i sestupně) provádět nejdříve bez obrazu vozovky, při tom sledovat činnost motoru sluchem a na rychloměru a otáčkoměru, při jízdě s obrazem dbát na správné držení volantu a udržování přímého směru jízdy
 • při postupném řazení zaměřit pozornost na správnou koordinaci pohybů obou nohou a pravé ruky při střídavém ovládání pedálů spojky a plynu a řadící páky
 • při jízdě mezi kužely dbát na správný pohyb rukou na volantu
 • při rozjezdu do kopce dbát na souhru pedálů plynu , spojky a ruční brzdy