Řidičské oprávnění skupiny A2

Řidičské oprávnění skupiny A2 s omezením opravňuje k řízení motocyklu do výkonu 35 kW nebo do poměru 0,16 kW/kg s postranním vozíkem nebo bez něj.

Podmínky pro udělení oprávnění:

 • věk 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • žadatel musí být buďto držitel řidičského oprávnění skupiny A1 nejméně dva roky a složit tzv. doplňovací zkoušku nebo přímo absolvovat výcvik na motocyklu skupiny A2

Rozsah výuky a výcviku

Teorie

 • Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A1. Teorii nemá povinnou.
 • Žadatel není držitelem řidičského oprávnění skupiny A1. Rozsah teorie je stejný jako u „A1".
 • 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A1. Může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí zkoušku z jízdy.
 • Žadatel není držitelem řidičského oprávnění skupiny A1. Absolvuje přímo výcvik na skupinu A2. Výcvik a závěrečná zkouška musí být provedeny na motocyklu skupiny „A2".
 • 13 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Výuku a výcvik je možné uskutečnit i formou individuálního studijního plánu.

Rozsah výuky a výcviku v tomto případě stanovuje zákon č.247/2000 Sb. paragraf 18 a příloha č.3 tohoto zákona.