Řidičské oprávnění skupiny B+E

Řidičské oprávnění skupiny BE opravňuje k řízení jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. B a přípojného vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg (jízdní soupravy, které nespadají pod sk. B).

Podmínky pro udělení oprávnění:

 • věk 18 let
 • odborná způsobilost
 • zdravotní způsobilost
 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B

Rozsah rozšiřující výuky a výcviku

Teorie

 • 2 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 6 hodin: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodiny: výuka zdravotnické přípravy
 • 3 hodiny: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 8 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Výuku a výcvik je možné uskutečnit i formou individuálního studijního plánu.

Rozsah výuky a výcviku v tomto případě stanovuje zákon č.247/2000 Sb. paragraf 18 a příloha č.3 tohoto zákona.