Řidičské oprávnění skupiny B+E

Řidičské oprávnění skupiny BE opravňuje k řízení jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. B a přípojného vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg (jízdní soupravy, které nespadají pod sk. B).

Podmínky pro udělení oprávnění:

Rozsah rozšiřující výuky a výcviku

Teorie

Praxe

Výuku a výcvik je možné uskutečnit i formou individuálního studijního plánu.

Rozsah výuky a výcviku v tomto případě stanovuje zákon č.247/2000 Sb. paragraf 18 a příloha č.3 tohoto zákona.