Řidičské oprávnění skupiny D

Řidičské oprávnění skupiny D opravňuje k řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg.

Podmínky pro udělení oprávnění:

 • věk 24 let
 • odborná způsobilost
 • zdravotní způsobilost
 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B nebo C včetně podskupin

Rozsah rozšiřující výuky a výcviku

Teorie

 • 10 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 12 hodin: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 10 hodin: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodiny: výuka zdravotnické přípravy
 • 4 hodiny: opakování a přezkoušení

Praxe v případě, že držitel je držitelem oprávnění skupiny B

 • 30 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 8 hodin: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Praxe v případě, že držitel je držitelem oprávnění skupiny C

 • 14 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy