Skupiny řidičského oprávnění

V naší autoškole můžete získat všechny typy řidičských oprávnění

A

Motocykly

B

Motorová vozidla, s výjimkou vozidel skupiny A, jejichž celková hmotnost nepřevyšuje 3500 Kg a jejichž počet míst k sezení kromě místa řidiče , nepřevyšuje 8.

C

Motorová vozidla o celkové hmotnosti převyšující 3500 kg, pokud nejsou určena pro přepravu osob.

D

Motorová vozidla pro dopravu osob, která mají, kromě místa řidiče, více než 8 míst k sezení.

E

Motorová vozidla skupiny B, C nebo D, k jejichž řízení je řidič oprávněn a k nimž je připojen jiný přívěs (návěs) těžší než 750 kg.

T

Zemědělské a lesnické traktory.