Řidičské oprávnění skupiny T

Řidičské oprávnění skupiny T opravňuje k řízení těchto vozidel: Traktor

Podmínky pro udělení oprávnění:

Rozsah základního výcviku

Teorie

Praxe

Výuku a výcvik je možné uskutečnit i formou individuálního studijního plánu.

Rozsah výuky a výcviku v tomto případě stanovuje zákon č.247/2000 Sb. paragraf 18 a příloha č.3 tohoto zákona.