Řidičské oprávnění skupiny T

Řidičské oprávnění skupiny T opravňuje k řízení těchto vozidel: Traktor

Podmínky pro udělení oprávnění:

 • věk 17 let
 • odborná způsobilost
 • zdravotní způsobilost

Rozsah základního výcviku

Teorie

 • 18 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 10 hodin: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 10 hodin: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodiny: výuka zdravotnické přípravy
 • 4 hodiny: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 21 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 8 hodin: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Výuku a výcvik je možné uskutečnit i formou individuálního studijního plánu.

Rozsah výuky a výcviku v tomto případě stanovuje zákon č.247/2000 Sb. paragraf 18 a příloha č.3 tohoto zákona.