Řidičské oprávnění skupiny A

Řidičský průkaz skupiny A bez omezení opravňuje k řízení motocyklu o výkonu nad 35kW nebo o poměru nad 0,16 kW/kg s postranním vozíkem nebo bez něj.

Podmínky pro udělení oprávnění:

 • věk 24 let (nebo 2 roky držitel skupiny A2)
 • odborná způsobilost
 • zdravotní způsobilost
 • žadatel musí být buďto držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 omezeno do 35 kW a složit tzv. doplňovací zkoušku nebo přímo absolvovat výcvik na motocykl bez omezení výkonu

Rozsah výuky a výcviku

Teorie

 • Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 s omezením do 35 kW. Teorii nemá povinnou.
 • Žadatel není držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 s omezením do 35 kW. Rozsah teorie je stejný jako u „A2".
 • 14 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 6 hodin: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodiny: výuka zdravotnické přípravy
 • 3 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 s omezením do 35 kW. Může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí zkoušku z jízdy.
 • Žadatel není držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 s omezením do 35 kW. Absolvuje přímo výcvik na skupinu A bez omezení. Výcvik a závěrečná zkouška musí být provedeny na motocyklu o výkonu nad 35 kW ve stejném rozsahu jako u „A2"
 • 13 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Výuku a výcvik je možné uskutečnit i formou individuálního studijního plánu.

Rozsah výuky a výcviku v tomto případě stanovuje zákon č.247/2000 Sb. paragraf 18 a příloha č.3 tohoto zákona.