Řidičské oprávnění skupiny C

Řidičské oprávnění skupiny C opravňuje k řízení motorových vozidel s max. přípustnou  hmotností nad 3 500 kg, pokud nejsou určena k přepravě osob; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg.

Podmínky pro udělení oprávnění:

Rozsah rozšiřující výuky a výcviku

Teorie

Praxe

Výuku a výcvik je možné uskutečnit i formou individuálního studijního plánu.

Rozsah výuky a výcviku v tomto případě stanovuje zákon č.247/2000 Sb. paragraf 18 a příloha č.3 tohoto zákona.