Přihláška

Přihlášení do autoškoly lze realizovat třemi způsoby:

a) můžete využít přihlášení – online

Po vyplnění online formuláře Vám bude obratem na Váš email zaslána informace s dalším postupem včetně předvyplněných formulářů.

V případě, že po vyplnění a odeslání online formuláře neobdržíte potvrzovací email, nejprve zkontrolujte svou emailovou schránku, zda zpráva nebyla zařazena do složky SPAM. Pokud nebude email ani zde k nalezení, kontaktujte přímo naši autoškolu.

b) stáhněte si následující  formuláře, které si po stažení vytiskněte a vyplňte

c) formuláře si můžete vyzvednout osobně v naší autoškole

Pro vyzvednuní formulářů nejprve nás kontaktujte a domluvíme si termín schůzky.

Pokyny k vyplnění přihlášky:

Pro správné vyplnění přihlášky si připravte občanský průkaz. Jste-li již držitelem jakékoliv řidičského oprávnění, pak si připravte také řidičský průkaz. Požadované údaje musí být vyplněny dle těchto dokumentů. Žadatel o přijetí k výuce a výcviku je zodpovědný za správnost vyplněných údajů. Autoškola nemá právo po Vás vyžadovat předložení těchto dokumentů. Špatným vyplněním údajů se vystavujete riziku, že nebudete moci vykonat závěrečnou zkoušku. V autoškole budete vyzáni k předložení těchto dokladů, ale je jen na Vás, zda tyto doklady předložíte ke kontrole správnosti vyplněných formulářů.

op
rp

K otevření a vytištění souborů nepoužívejte prosím internetové prohlížeče, ale jen Acrobat Reader. Při tisku z internetového prohlížeče dochází většinou k přeformátování obsahu a dokumenty se tisknou chybně.

Jakmile budete mít lékařem potvrzenou zdravotní způsobilost, je zapotřebí kontaktovat autoškolu a domluvit si předání dokumentů a zahájení výcviku. Dokumenty je nutno přinést osobně.